Načítanie mapy…

Dátum/čas
Date(s) - 29/06/2019
7:00 - 21:00

Miesta konania
Mestský park Pomlé Šamorín

KategórieOnline registrácia

Po dlhých rokoch organizovania nášho 6/12h a 100km behu v Nitre, sme sa rozhodli presunúť toto podujatie na nové miesto. Takže 19. ročník 6-hodinového behu a 10. ročník 12-hodinového a 100km behu sa tento rok uskutoční 29. júna 2019 v Pomlé parku v Šamoríne.

Program

sobota, 29.6.2019

 • 6:00 raňajky a registrácia účastníkov 12h a 100km behu
 • 7:00 štart 12h a 100km behu
 • 11:00 – 12:45 registrácia účastníkov 6h behu
 • 13:00 štart 6h behu
 • 19:00 koniec 12/6h behu
 • 19:00 večera
 • 20:00 vyhlásenie výsledkov 12/6h a 100km behu

Saturday, 29.6.2019

 • 6:00 breakfast and check-in of participants of 12h a 100km run
 • 7:00 start of 12h a 100km race
 • 11:00 – 12:45 check-in of participants of 6h race
 • 13:00 start of 6h race
 • 19:00 end of 12/6h races
 • 19:00 dinner
 • 20:00 announcement of 12/6h and 100km race results

Vekový limit / Age limit

18 rokov (ročník 2001 a starší) / 18 years (year of birth 2001 or older)

Štafiety ročník 2005 a starší. / Relay-races, year of birth 2005 or older.

Kategórie / Categories

6/12h, 100km – jednotlivci: muži/ženy/veteráni (nad 50 rokov)/veteránky (nad 50 rokov) / individuals: men/women/men veterans (over 50)/women veterans (over 50)

6h – štafety: muži/ženy / relay-race: men/women

Štafety / Relay-races

Štafetu tvoria maximálne traja bežci. Bežci sa môžu striedať v ľubovoľnom poradí, pričom člen štafety musí po odovzdávke absolvovať vždy minimálne aspoň jeden okruh. K odovzdaniu štafety môže prísť iba vo vyznačenom úseku pri stanovisku časomeračov. Za platnú predávku sa počíta kontakt medzi členmi štafety. Ak z nejakého vážneho dôvodu nemôže pretekár dokončiť okruh (napr. zranenie), môže hl. rozhodca udeliť výnimku. Zmiešané štafety sa zaraďujú do mužskej kategórie. Vyhodnotené budú prvé tri mužské a ženské štafety (trofeje, vecné ceny).

Výkon v behu na 6 a 12 hodín sa určuje podľa skutočne zabehnutej vzdialenosti, s presnosťou na 1 meter. Nameraná hodnota sa zaokrúhľuje na celý meter vždy smerom hore. Pri vbiehaní do posledného kola bude pretekárovi podaná značka s jeho štart. číslom. Záver pretekov bude ohlásený sirénou, alebo iným výrazným zvukovým signálom. Po zaznení sirény je pretekár povinný zastať a umiestniť svoju značku na ľavú časť trate. Pretekár by mal vo vlastnom záujme zotrvať v jej blízkosti, pokiaľ sa k nej nedostavia merači, ktorí zapíšu štart. číslo pretekára a odmerajú skutočnú zabehnutú vzdialenosť. Pretekár si môže urobiť kedykoľvek akúkoľvek dlhú prestávku, je však povinný ju dopredu nahlásiť svojmu zapisovačovi kôl.

Časový limit na 100km je 12 hodín.

Traťový lekár má právo kedykoľvek odvolať pretekára z pretekov.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprevádzať bežca na bicykli alebo na korčuliach.

Each relay team comprises of maximum three runners. Runners may change in any order but after exchange of relay the running member must complete at least one lap. Exchange must occur inside changeover zone at timekeepers’ station. Valid exchange means contact (for example hand tap) between members of relay. If out of some serious reason a runner can not finish a lap (for example injury), referee can grant exemption. Mixed relays fall into men category.

Distance in 6 and 12h race is measured exactly with the accuracy of 1 meter. Measured distance is rounded up. At the beginning of last lap runner will be given a mark with his number. Finish of races will be announced by siren or other strong acoustic signal. After sounding the signal each runner is obliged to stop and place his/her mark on the left side of the track. Runners should stay close to mark till arrival of organizators that note down number of runner and measure real performed distance. Participant can take whenever however long break during a race but he/she is obliged to announce it in advance to his/her lap counter.

Time limit for 100km race is 12 hours.

Event doctor has the right to call off a runner from the race anytime.

For the safety of all, it is not allowed to accompany runners on bicycle or in-line skates.

Štartovné / Fees

12h a 100km beh

 • 47€ (prihlásení do 29.5.2019)
 • 57€ (prihlásení po 29.5.2019)
 • 65€ (na mieste)
 • prihlásení po 16.6.2019 nedostanú tričko

6h beh

 • 30€ (jednotlivci, prihlásení do 29.5.2019)
 • 40€ (jednotlivci, prihlásení po 29.5.2019)
 • 45€ (na mieste)
 • 20€ za člena štafety, prihlásení do 29.5.2019, tj. za 3 členov 60€
 • 25€ za člena štafety, prihlásení po 29.5.2019, tj. za 3 členov 75€
 • 30€ za člena (na mieste). tj. 90€
 • prihlásení po 16.6.2019 nedostanú tričko

Znížené štartovné musí byť uhradené prevodom do 29.5.2019 na: Sri Chinmoy Marathon Team, č.ú.: SK4011000000002624010222. Do poznámky uviesť meno bežca alebo názov štafety.

Počas celého podujatia zabezpečujeme stravu a nápoje (a na konci večeru) aj pre pomocníkov/doprovod/povzbudzovaciu jednotku – preto by sme radi poprosili o dobrovoľný príspevok 5€ do kasičky na registrácii – ďakujeme.

12h and 100km run

 • 47€ (registered on or before 29.5.2019)
 • 57€ (registered after 29.5.2019)
 • 65€ (in the race day)
 • runners registered after 16.6.2019 will not get a T-shirt

6h run

 • 30€ (individuals, registered on or before 29.5.2019)
 • 40€ (individuals, registered after 29.5.2019)
 • 45€ (in the race day)
 • 20€ for relay member (relay-race, registered on or before 29.5.2019), for 3 members 60€
 • 25€ for relay member (relay-race, registered after 29.5.2019), for 3 members 75€
 • 30€ for relay member (in the race day), for 3 members 90€
 • runners registered after 16.6.2019 will not get a T-shirt

Reduced  fee must be paid until 29.5.2019 to: Sri Chinmoy Marathon Team, account number: SK4011000000002624010222. As a note write a name of the runner or name of the relay team.

We provide food nad drinks (and dinner at the end) during the whole event also for helpers/suite/cheering squad – therefore we would like to kindly ask for 5€ donation into the cashbox at the registration – thank you.

Tipy / Tips

Bežci v ultrabehoch (aj štafety):

 • okrem bežných vecí, prineste si so sebou nejaký stolík na veci ku ktorým chcete mať stály a rýchly prístup aby ste nemuseli chodiť do šatne (výborne sa osvedčila stará žehliaca doska – je vysoká a skladná).
 • prineste si stoličku (radšej nie príliš pohodlnú)
 • prineste si karimatku (strečing, oddych po pretekoch)
 • nezabudnite na ochranu proti slnku, čiapka, okuliare, opaľovací krém (opaľovací krém voľte radšej obyčajný nie taký ten odolný vode – ten zadržuje pot)
 • väčšina ultrabežcov zvykne po 6-tich hodinách meniť obuv (ani tak nie kvôli otlakom, ako kvôli zmene samotnej)
 • hoci je naša občerstvovacia stanica vybavená úplne špičkovo (magnézium, bioplazma, soľ, sušené morské riasy …), môže sa stať že nemáme práve tú špeciálnu vec na ktorú ste zvyknutí. Nezabudnite si ju vziať.

Pomocníci/doprovod/povzbudzovacia jednotka:

 • za dobrovoľný príspevok do kasičky Vás napojíme a nasýtime.
 • prineste si so sebou okrem bežných vecí buď nejakú stoličku, alebo karimatku, alebo deku a hlavne dobrú náladu.

Parkovanie / Parking

 • Parkovať je možné na parkovisku pri Polmé parku. Vjazd do parku je zakázaný.
 • GPS súradnice: N 48°02’21.0″ E 17°19’13.8″
 • Parkovisko a cestu z neho k registrácii nájdete vyznačené na mape
 • Parking is possible at the parking lot at the ice-ring stadium. No entrance to the park with a car.
 • GPS coordinates: N 48°02’21.0″ E 17°19’13.8″
 • Parking lot and the way to check-in you will find marked on the map

Direction

Ubytovanie / Accommodation

REŠTAURÁCIA A HOTEL ŽITNÝ OSTROV-CSALLÓKÖZ
Vinohradnícka 48, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 24 15
Recepcia: 0915 761880
Hotel: 0908 770745
e-mail: [email protected]
web: www.hasossamorin.edu.sk

X-BIONIC® HOTEL
Dubová 33
93101 Šamorín
Tel.: +421 31 326 2000
E-mail: [email protected]
www.x-bionicsphere.com

HOTEL KORMORÁN
Čilistov 50, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-590 91 00
e-mail: [email protected]
www.hotelkormoran.sk

HOTEL SAMARIA
Bratislavská 100/D
Tel.:+421 (0)31 590 5353
[email protected]
www.samariahotel.sk

REŠTAURÁCIA A PENZIÓN TORNYOS
Bratislavská cesta, 931 01 Šamorín
tel:031/5501970
mobil: 0948 859 966
e-mail: [email protected]

BARTAL – VIN s r.o.
Gančháza 1112/1
93101 Šamorín
tel: 0905/676 416
0905/819 643
e-mail: [email protected]

Trať / Course

 • Rýchla, s asfaltovým povrchom bez prevýšenia.
 • Okruh 723,3m. 100km beh je 138 okruhov a 185m.
 • Vedie príjemným prostredím parku, 80% v tieni.
 • Trať je IAAF certifikovaná.
 • Jeden okruh meria 723,3m.
 • mapa trate a okolia
 • Fast, asphalt surface without rise.
 • It leads through nice park surrounding, 80 % shady.
 • Lap has 723,3m. 100km race is 138 laps and 185m.
 • Track is IAAF certified.
 • One lap is 723,3m long.
 • course and surrounding area map

Štartová listina

Zoznam prihlásených si môžete pozrieť tu.

Majstrovstvá SR

Sri Chinmoy Marathon Team vyhlasuje “Self-Transcendence” 100km beh za otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na 100km na ceste.

Podmienky účasti: Zúčastniť sa môže každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Oddielová príslušnosť nie je podmienkou.

Technické podmienky: Preteká sa podľa platných pravidiel IAAF. Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie.

Podmienky hodnotenia: Preteká sa v kategórii muži a v kategórii ženy bez rozdielu veku. Titul M-SR sa bude udeľovať iba v prípade, že v kategórii odštartujú min. traja pretekári, ktorý splnia všetky stanovené podmienky. O titul môžu súťažiť aj účastníci 12 hodinového behu, ktorí v limite 12 hodín absolvujú vzdialenosť 100km.

Ceny: Prví traja získajú medaile a diplomy. Prvým v kat. bude udelený titul Majstra/Majsterky Slovenskej republiky na rok 2019.

Pridať komentár