Vatikán – pápež František počas svojej návštevy na Svätopeterskom námestí prijal účastníkov mierového behu, ktorý je známy pod názov Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. Pri tejto príležitosti zodvihol a požehnal horiacu pochodeň, ktorá je symbolom tohto behu.

Salil Wilson, výkonný riaditeľ mierového behu priniesol pápežovi pochodeň a tiež niekoľko vybraných kresieb a správ od detí zo šiestich kontinentov.

Pápež bol potešený darmi, ktoré zahŕňali aj jeden z akrylových obrazov Sri Chinmoya s názvom Milosť.

Pápež ponúkol svoje požehnanie všetkým účastníkom mierového behu, ktorí pochádzajú z rôznych krajín. Tento akt požehnania mierovej pochodne urobil pápež František už po druhýkrát.

Sri Chinmoy viedol mierové meditácie v OSN dvakrát týždenne po dobu 37 rokov na pozvanie generálneho tajomníka OSN U Thanta. Stretol sa s pápežmi Pavlom VI a Jánom Pavlom II. niekoľkokrát a mal veľmi blízke priateľstvo s Matkou Terezou.

V roku 1987 Sri Chinmoy založil “Peace Run” (Mierový beh), aby zjednotil ľudí všetkých vierovyznaní a národností. Ide o štafetový beh s pochodňou, na ktorom sa môže zúčastniť každý, kto je inšpirovaný. Bežci nesú zapálenú pochodeň, podobnú tej olympijskej, z krajiny do krajiny, z ruky do ruky, od srdca k srdcu a táto pochodeň symbolizuje našu spoločnú túžbu po mieri. Po mieri vo vnútri nás, môžeme povedať mieri mysle, ale tak isto túžbu po celosvetovom mieri. Mier medzi ľuďmi, medzi susedmi, priateľmi, komunitami, krajinami, národmi. A mier medzi človekom a jeho prostredím.

Mier je ohromný, univerzálny pojem, ktorý všetci potrebujeme a chceme. A Mierový beh je oslavou tohto snaženia. Ukazuje nám, že to, čo nás spája je samozrejme oveľa väčšie ako povrchné veci, ktoré nás rozdeľujú. Je to fráza, ktorú často počujeme, ale skutočne urobiť niečo na praktickej úrovni, čo by vynieslo do popredia toto vedomie, je niečo veľmi cenné. Posledných 5-6 rokov sa Mierový beh nazýval Svetový beh harmónie, ale cítime, že je čas vrátiť sa k pôvodnému menu, ktoré znie – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run.

Je tam meno Sri Chinmoya, pretože je zakladateľ, domov jednoty je svet, v ktorom žijeme, je to náš domov a je to domov jednoty. Pretože my všetci sme jeden celok. A mier je tá vlastnosť, ktorá vynáša do popredia vedomie sveta jednoty. V skratke tento beh voláme Beh mieru.

Ďakujeme talianskym novinám L’Osservatore Romano za možnosť uverejniť ich fotografie z tejto vzácnej chvíle.

Pápež požehnal pochodeň Mierového behu Pápež požehnal pochodeň Mierového behu Pápež požehnal pochodeň Mierového behu

Pridať komentár