Humanitárna služba
Celosvetová humanitárna služba The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsmevy srdca jednoty) je združenie dobrovoľníkov z niekoľkých desiatok krajín – lekárov, zdravotných sestier, učiteľov, študentov a ľudí mnohých ďalších profesií, ktorí venujú svoj voľný čas organizovaniu humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi po celom svete. Svoju činnosť berieme ako dobrovoľnú službu tým menej šťastným členom našej svetovej rodiny. Sme presvedčení, že humanitárne projekty dávajú ojedinelú príležitosť ľuďom na oboch stranách otvoriť svoje srdce i myseľ, prekonať bariéry kultúrnych, náboženských a ekonomický rozdielov a spoznať, že všetci sme ľudia, ktorí potrebujú dávať aj dostávať lásku, porozumenie a priateľstvo.