Naše aktivity

Bezplatné kurzy meditácie

ktoré vás oboznámia so základmi meditácie, s meditačnými praktikami a cvičeniami tak, aby ste po ukončení kurzu boli schopní sami doma praktikovať meditáciu.

Športové aktivity

ktoré usporadúvajú členovia Sri Chinmoy Centier po celom svete, aby tak umožnili nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom a športovým fanúšikom objaviť radosť zo sebaprekonávania.

Koncerty meditačnej hudby

ktoré organizujeme, pretože hudba je neodmysliteľnou súčasťou života v centre Sri Chinmoya. Koncerty sú venované oduševnelej meditačnej hudbe a širokej verejnosti, ktorá má voľný vstup.

Humanitárna pomoc

Celosvetová humanitárna služba The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsmevy srdca jednoty) je združenie dobrovoľníkov z niekoľkých desiatok krajín.

ZDIEĽAŤ