• Home
 • Prečo meditovať

Prečo meditovať


O vnútornom vplyve meditácie niet vôbec žiadnych pochýb. Ten, kto raz okúsil jej vplyv, nám dá určite za pravdu. Pozrime sa ale na to, čo hovorí na meditáciu veda. Tu sú niektoré tvrdenia, podložené reálnym výskumom. Pripájame k ním aj odkazy na vedecké štúdie (v anglickom jazyku).

Prečo meditujeme? Meditujeme, pretože náš život nás nedokáže uspokojiť a naplniť. Takzvaný mier, ktorý cítime v našom každodennom živote je päť minút mieru po desiatich hodinách úzkosti, obáv a frustrácie. Nepretržite sme vydaní na milosť negatívnym silám, ktoré sú všade okolo nás: žiarlivosť, strach, pochybnosti, starosti a zúfalstvo. Tieto sily sú ako opice. Keď sa unavia z toho neustáleho kúsania a na pár minút si odpočinú, tomu hovoríme, že sa tešíme z mieru. Ale to nie je skutočný mier, vôbec nie, a v nasledujúcom okamihu na nás znovu zaútočia.

Len prostredníctvom meditácie dokážeme získať trvalý mier, božský mier. Ak meditujeme dušeplne ráno a získame mier čo i len na jednu minútu, táto jedna minúta mieru ovplyvní celý náš deň. A keď máme meditáciu najvyššieho rádu, potom získame skutočný mier, svetlo a blaženosť. Potrebujeme meditáciu, pretože chceme vrásť do svetla a naplniť sa svetlom. 

Ak cítime, že sme spokojný s tým čo máme a čím sme, potom nie je potrebné vstúpiť na pole meditácie. Dôvodom, prečo vstupujeme do meditácie, je  náš vnútorný hlad. Cítime, že vnútri nás je niečo žiarivého, nesmierneho, božského. Cítime, že to veľmi nutne potrebujeme, len k tomu práve teraz nemáme prístup. Náš vnútorný hlad vychádza z našej duchovnej potreby.

Spôsob, akým cítime a fungujeme v našom vonkajšom živote závisí do veľkej miery od nášho vnútorného života – nášho šťastia, našich nálad, nášho vedomia. Často máme len málo moci zmeniť udalosti vo vonkajšom svete, ale môžeme zmeniť spôsob akým na ne reagujeme. Keď sme šťastný a pokojný, ťažkosti a problémy sa ľahko zvládajú – keď sme úzkostlivý a nešťastný, rovnaké ťažkosti sa stávajú nočnými morami. Naša celá skúsenosť života je zafarbená našim vlastným vedomím – náš život je stvorením našich myslí! Meditácia vyrovnáva vnútorné a vonkajšie svety a prináša dopopredia jasné farby našej prirodzenosti – radostnosť, vyrovnanosť, milujúcu láskavosť, silu. Tieto vyvierajúce pozitívne kvality pretvárajú náš samotný zážitok života, pretože všetko začína zvnútra.

Čo myslíte, je to dosť dôvodov na to, aby ste meditáciu zaviedli do svojho každodenného života?

Pravdou je, že meditovať sa nenaučíme zo dňa na deň. Je to dlhá cesta, na ktorej je množstvo prekážok, vnútorných aj tých vonkajších. Cesta, na ktorej môžeme napredovať rýchlo, ale aj pomaly. Dokonca môžeme na chvíľu aj zastať. Je to v poriadku a je to správne. Čoho by sme sa ale mali vyvarovať, je ísť späť. Vracať sa do starých koľají starého života pred tým, ako sme začali meditovať. Meditácia je aj o disciplíne, úprimnej snahe na sebe pracovať, o viere. 

Sri Chinmoy o viere povedal: „Viera nie je dôverčivosť alebo slepá viera. Neznamená to, že musíte neustále veriť v nemožné. Nie, to nie je viera. Viera je spontánny pocit. Nestará sa o ľudské ospravedlnenie. Je to oko, ktoré vidí budúcnosť a je vždy v súlade s najvyššou pravdou. Dvere viery sú vždy otvorené pre pravdu sveta Za a s jej pomocou prekonávame samých seba.

Môj vnútorný doktor – viera
ľahko lieči
moju vonkajšiu chorobu – pochybnosť.

 – Sri Chinmoy –

1. Meditácia priaznivo pôsobí na zdravie človeka

 • zvyšuje funkciu imunitného systému (odkaz tu tu)
 • znižuje bolesť (odkaz tu)
 • znižuje zápal na bunkovej úrovni (odkazy tu tu)

2. Meditácia vás urobí šťastnými

 • zvyšuje pozitívne emócie (odkaz tu)
 • znižuje depresiu (odkaz tu)
 • znižuje pocit úzkosti (odkaz tu)
 • znižuje stres (odkaz tu)

3. Meditácia pozitívne vplýva na sociálny život

 • zvyšuje sociálne cítenie a emočnú inteligenciu (odkaz tu)
 • zvyšuje súcitnosť (odkaz tu)
 • znižuje pocit samoty (odkaz tu)

4. Meditácia zvyšuje sebakontrolu

 • upravuje schopnosť kontrolovať svoje emócie (odkaz tu)
 • zvyšuje schoposť pozorovať seba samého (odkaz tu)

5. Meditácia pozitívne upravuje mozog

 • zvyšuje šedú kôru mozgovú (odkaz tu)
 • zvyšuje aktivitu v oblastiach mozgu, zodpovedných za reguláciu emócií, pozitívne emócie a sebakontrolu (odkaz tu)
 • zvyšuje kortikálnu hrúbku mozgu v oblasti, zodpovednej za pozornosť (odkaz tu)

6. Meditácia zvyšuje produktivitu

 • zvyšuje sústredenie a pozornosť (odkaz tu)
 • zvyšuje schopnosť tzv. multitaskingu (robenie viacerých činností naraz, odkaz tu)
 • upravuje pamäť (odkaz tu)


Meditácia


Prvé kroky


Inšpirácia


Zopár rád


Praktická príručka


Otázky a odpovede

Bezplatné kurzy meditácie

Zistite viac

ZDIEĽAŤ