• Home
  • Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Čo to je meditácia?

Sri Chinmoy: Existujú tri stavy duchovného cvičenia. Začína sa koncentráciou, meditáciou a potom kontempláciou.

Keď meditujete, v skutočnosti vstupujete do stíšenej, kľudnej, tichej mysle. Musíme si byť plne vedomí príchodu a útoku myšlienok. To znamená, že nedovolíme žiadnej myšlienke – božskej či nebožskej, dobrej či zlej, aby vstúpila do našej mysli. Naša myseľ by mala byť celkom tichá. Potom musíme ísť hlboko dovnútra. Tam musíme pozorovať svoju pravú existenciu. Keď hovoríme o svojej vonkajšej existencii, vidíme svoje končatiny a svoje telo, hrubé telo, to je všetko.  Pokiaľ však ideme hlboko dovnútra, približujeme sa k svoje pravej existencii, a táto existencia sa nachádza v najvnútornejších zákutiach našej duše. Keď žijeme v duši, cítime, že vlastne spontánne meditujeme.

A tak ak chcete vedieť, čo je to meditácia, chcel by som povedať, že meditácia je taký stav nášho vedomia, v ktorom sa chce vnútorná bytosť, namiesto miliónov myšlienok, iba rozprávať s Bohom. Meditácia je jazyk Boha i jazyk človeka. Hovorím teraz anglicky a vy mi rozumiete, pretože viete dobre po anglicky. Podobne, pokiaľ niekto vie dobre meditovať, dokáže sa rozprávať s Bohom. A tak meditácia je jazyk, ktorý používame, keď hovoríme s Bohom.

Ako mám meditovať?

Sri Chinmoy: Sú dva spôsoby meditácie. Jedným spôsobom je utíšiť myseľ. Bežný človek má pocit, že ak si utíši myseľ, stane sa z neho blázon. Má pocit, že ak myseľ nemyslí, všetko je stratené. Ale v duchovnom živote to neplatí. V duchovnom živote vidíme, že ak utíšime svoju myseľ, svitá v nej nové stvorenie, nový sľub Bohu. Zatiaľ sme svoj sľub Bohu nesplnili, nezasvätili sme Mu svoju existenciu úplne. Keď dokážeme utíšiť myseľ, získame schopnosť potešiť a naplniť Boha.

Iný spôsob meditácie je vyprázdniť srdce. Teraz je srdce plné emocionálnych zmätkov a problémov, spôsobených nečistým vitálom, ktorý ho zahaľuje. Srdce je nádoba. Teraz je táto nádoba plná nebožských vecí, ktoré nás obmedzujú a spútavajú. Ak dokážeme nádobu srdca vyprázdniť, je tu niekto, kto ju naplní božským mierom, svetlom a blaženosťou, ktoré nás oslobodia. Keď odstránime zo svojho srdca nevedomosť, Božie svetlo a múdrosť prídu a naplnia ho.

Povedzte mi prosím niečo o meditácii

Sri Chinmoy: Najprv si musíte prečítať niekoľko duchovných kníh, ktoré vám vysvetlia rôzne spôsoby, ako začať meditovať. Potom začnete. Čoskoro uvidíte, že čítanie kníh nestačí. Pocítite, že potrebujete učiteľa, ktorý bude vedieť, aký druh meditácie sa hodí k vašej prirodzenosti a duši najviac. Ak nemáte svojho učiteľa, modlite sa k Bohu, aby vo vašom vnútri odhalil, aký druh meditácie by ste mali praktizovať. Potom vás Boh vo sne, alebo v stíšenom stave nechá pocítiť, čo by ste mali robiť. Vtedy môžete začať svoju cestu.

Pokiaľ je vaša meditácia správna, ucítite v celom tele určitý druh radosti. Pokiaľ však túto radosť nepocítite, naopak, pokiaľ ucítite mentálne napätie alebo znepokojenie, mali by ste vedieť, že druh meditácie, ktorý praktizujete, nie je určený pre vás a nie je vhodný. Keď získate pocit spontánnej vnútornej radosti, potom je meditácia, ktorú praktizujete, správna.

Vo svojom živote hľadám viac radosti, ale nie som presvedčený, že by som mal meditovať, aby som ju získal.

Sri Chinmoy: Keď vám život nedáva radosť, ale vy cítite, že radosť chcete, znamená to, že ste hladný. Ak ste hladný v duchovnom živote, budete jesť duchovnú potravu. Keď nie ste hladný, nebudete jesť. Povedzme, že pätnásť či dvadsať rokov ste sa o duchovný život úprimne a intenzívne nezaujímali. Ak z ničoho nič skočíte do mora duchovnosti, nebudete schopný plávať, pretože ste toľko rokov intenzívne nemeditovali. Nemôžete zmeniť svoju prirodzenosť cez noc. Musíte to urobiť pomaly, iste, postupne.   Najskôr sa vo vode len osmelíte. Postupne sa naučíte plávať. Potom príde čas, kde budete vedieť dobre plávať. Ale pretože máte vnútorný hlad, znamená to, že ste pripravený začať plávať.

Meditácia je rozpätie vedomia.
Ak behom meditácie cítiš a vieš,
že spolu s tebou
bude mať z tvojej meditácie úžitok ešte niekto iný,
je to úplne dokonalá meditácia.

Keď neviem, čo presne pri meditácii robiť, ako ju mám zlepšiť?

Sri Chinmoy: Môžete začať tým, že budete mať dobré myšlienky. „Chcem byť duchovnejším, chcem viac milovať Boha, chcem existovať iba pre Neho“. Dovoľte, aby tieto predstavy vo vás rástli.  Začnite s jednou alebo s dvoma predstavami: „Dnes budem absolútne čistý. Nedovolím, aby do mňa vstúpila akákoľvek zlá myšlienka. Dovolím len to, aby do mňa vstúpil mier.“ Keď v sebe necháte rásť jednu božskú myšlienku uvidíte, že sa vaše vedomie okamžite zmení k lepšiemu.

Šumiaca rieka meditácie tvojho srdca
prekoná púšť tvojho života,
lebo tvoja myseľ sa teraz teší
z absencie túžob.

Ako si môžem prečistiť myseľ, aby som mohol mať dobrú meditáciu?

Sri Chinmoy: V tvojom prípade bude najlepšie, keď skúsiš každý deň niekoľko minút cítiť, že nemáš žiadnu myseľ. Hovor si: „Nemám žiadnu myseľ, To, čo mám, je srdce.“ Po chvíli si povedz: „Nie, nemám srdce. To, čo mám, je duša.“

Keď hovoríš: „Nemám žiadnu myseľ“, tak to neznamená, že sa zase staneš zvieraťom. Tak to nie je. Ty len hovoríš: „Nestarám sa o takú myseľ, ktorá mi prináša toľko nečistoty a tak ma obťažuje“. Keď hovoríš: „Mám dušu“, si zaplavený čistotou. Potom po určitej chvíli musíť ísť hlbšie a ďalej a nielen hovoriť: „Mám dušu“, ale tiež: „Som duša“. V tej chvíli, keď hovoríš: „Som duša“, a keď na túto pravdu medituješ, tak z duše vystúpi nekonečná čistota a vstúpi do srdca. Potom zo srdca vstúpi nekonečná čistota do mysli. Takto prečistíš svoju myseľ a srdce a budeš mať každý deň krásnu meditáciu.

Musíte vedieť, že myseľ je takmer vždy nečistá a takmer vždy prináša neašpirujúce myšlienky. Dokonca aj keď to nerobí, je neustále obeťou pochybností, žiarlivosti, pokrytectva, strachu a iných nebožských vlastností. Všetky negatívne veci najskôr napádajú myseľ, ktorá ich môže na minútu odmietnuť, ale ony znovu a znovu klepú na jej dvere.  Myseľ to má vo svojej povahe. Srdce je omnoho, omnoho čistejšie. Záujem, láska, oddanosť, odovzdanie a iné božské vlastnosti sa nachádzajú tu, v srdci. Preto je srdce omnoho čistejšie ako myseľ.

Ak je tvoja meditácia skutočne vysoká a hlboká,
dozaista budeš mať tichý rozhovor s mierom. 

Môžeme použiť meditáciu na zväčšenie svojej tvorivosti?

Sri Chinmoy: Zaiste! Modlitba a meditácia sú jediné spôsoby. Mnohí ľudia sa nenarodili ako básnici alebo umelci. Ale cvičením meditácie vnesú do svojej bytosti literárne schopnosti, maliarske schopnosti, hudobné schopnosti, pretože meditácie znamená nový život. Akonáhle do vás vstúpi nový život, stanete sa novým človekom. Povedzme, že predtým ste neboli umelci. Boh vám dal určitý druh života s určitými schopnosťami. Keď ale do vás vstúpi nový život, znamená to, že do vás  vstupuje nová príležitosť, nová cesta, nové svetlo. V tej chvíli môžete ľahko získať umelecké schopnosti.

Platí zákon karmy pre každého?

Sri Chinmoy: Zákon karmy platí pre každého, ale človek ho môže prekonať pomocou svojej meditácie. Zákon karmy existuje, a predsa môže byť prekonaný realizáciou, jednotou s Bohom a silou duchovnosti.

Čo sa stane, keď do mysle vstúpia počas meditácie zlé myšlienky?

Sri Chinmoy: Vo chvíli, keď do vašej mysle vstúpi myšlienka, zvlášť akákoľvek nebožská myšlienka, či zlá myšlienka, vaša ašpirácia ju musí rozsekať na kúsky, pretože behom meditácie je všetko veľmi intenzívne. Keď hovoríte alebo ste zamestnaný svojimi bežnými pozemskými činnosťami, môžete mať akýkoľvek druh myšlienok, pretože vtedy vaše myšlienky nie sú intenzívne. Ale behom meditácie, keď príde akákoľvek nebožská myšlienka, sila vašej meditácie ju zväčší a zosíli a ona zničí časť vašej jemnej a duchovnej bytosti. Ak prídu dobré myšlienky na nižšej úrovni, pokúste sa ich pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Ale pokiaľ máte zlé myšlienky, jednoducho ich zastavte, zabite ich.

Je potrebné dávať ruky do nejakej zvláštnej polohy, keď meditujeme?

Sri Chinmoy: Nie je vôbec potrebné mať ruky v nejakej zvláštnej polohe. Meditácia by mala byť  vykonávaná vnútorne a oddane. Pokiaľ máte vnútorný kľud a ticho, nemusíte sa starať o svoju vonkajšiu podobu. Nech ruky zostanú tam, kde sú. Hlavnou vecou je meditácia. Keď meditujete, celá vaša fyzická, vitálna a mentálna existencia by mala vstupovať do vašej meditácia.

Čo sa týka vnútornej skúsenosti, môžete si ruky položiť kamkoľvek. D“ležité je udržať ich uvoľnené. Môžete ich nechať  spočinúť na svojich kolenách, dlaňami dole, napoly zovreté. Alebo existujú rozličné mudry s prstami v rôznych polohách, ale sú pomocou iba pre začiatočníkov, pokiaľ inšpirujú fyzickú myseľ, aby vstúpila do hlbšieho vedomia. Ak chcete vedieť viac, existuje celý predmet zvaný „hasta mudra“. Hasta znamená ruka, mudra znamená postavenie. Zaoberá sa polohami prstov a rúk.

Som v meditácii začiatočník a zistil som, že ma neustále obťažujú myšlienky. Ako môže byť moja meditácia úspešná?

Sri Chinmoy: Keď začínate svoju cestu, pokúste sa dovoliť vstúpiť do vás iba božským myšlienkam a nie nebožským myšlienkam. Je lepšie nemať behom meditácie vôbec žiadne myšlienky, ale pre začiatočníka je takmer nemožné mať myseľ bez myšlienok. Začiatočník sa učí, nebude vždy začiatočníkom.

Ako môžete mať úspešnú meditáciu? Snažte sa vnútorne plakať, plakať pre oslobodenie. Keď tento plač prichádza z hlbokého vnútra, vnútorný kormidelník, Boh, vás naučí ako meditovať. Tajomstvom meditácie je ašpirácia. Ašpirácia je vnútorný plač. Pokiaľ plačete z hĺbky vnútri vás, dostanete čo potrebujete.

Niekedy rád meditujem poležiačky, je to v poriadku?

Sri Chinmoy: Chcel by som povedať, že tento spôsob meditácie nie je vhodný ani pre začiatočníkov, ani pre tých, ktorí meditujú už niekoľko rokov. Je to iba pre veľmi pokročilých žiakov a pre realizované duše. Ostatní, ktorí budú skúšať meditovať poležiačky, okamžite vstúpia do sveta spánku alebo do určitého snenia, či driemot. A naviac, v ľahu vaše dýchanie nie je tak dokonalé, ako keď sedíte, pretože nie je vedomé a riadené.

Existujú nejaké dané postupy, ktoré musí človek dodržovať, aby meditoval správne?

Sri Chinmoy: Každý človek má svoj vlastný spôsob meditácie. Niekedy človek získa určitý druh meditácie zvnútra. Inými slovami, vnútorná bytosť vyjde do popredia a povie mu, aby sa modlil alebo meditoval tak alebo tak, že to alebo ono mu pomôže. Niekedy hľadajúci stretne duchovného človeka, ktorý do neho dokáže veľmi ľahko vstúpiť a poznať všetko o jeho vnútornom a vonkajšom živote, vidieť jeho rast a rozvoj a ašpiráciu. Tento učiteľ mu potom dokáže povedať, ako a kde by mal meditovať.

Keď máte učiteľa, máte obrovské šťastie, obzvlášť ak je ten učiteľ pravý. Ak nemáte učiteľa, ale máte skutočnú ašpiráciu, Boh vo vás vám predá správny druh meditácie. Nie je možné, aby každý na svete mal duchovného učiteľa. Ak ho nedostanete, čo sa stane? Všetci sme deťmi Boha. Boh chce, aby sme ho všetci realizovali. Je dobré, ak získate učiteľa. Pokiaľ nie, choďte hlboko dovnútra, aby ste objavili svoju vlastnú meditáciu.


Meditácia


Prečo meditovať


Prvé kroky


Inšpirácia


Zopár rád


Praktická príručka


Otázky a odpovede

Bezplatné kurzy meditácie

Zistite viac

ZDIEĽAŤ