Meditácia

Meditácia

je po tisícročia známy spôsob
ako spoznať svoju vlastnú podstatu…

 

… a porozumieť sebe samému i svetu okolo nás. Utíšením svojej nepokojnej mysle a sústredením svojej pozornosti do vlastného vnútra objavujeme harmóniu, radosť a pokoj, ktoré sa môžu stať nerozlučnou súčasťou nášho každodenného života.

Sri Chinmoy považuje meditáciu a duchovné hľadanie za prirodzenú súčasť naplneného a šťastného života moderného človeka. Meditácia nie je útekom od každodenných povinností. Naopak, prehlbuje dôveru v naše schopnosti, obohacuje náš pohľad na svet a dáva nám vnútornú silu prijať ho v jeho mnohotvárnosti aj s jeho nedokonalosťami.

Meditácia neznamená iba päť alebo desať minút ticho sedieť. Vyžaduje si vedomé úsilie. Musíme prinútiť myseľ, aby sa stíšila a ukľudnila. Zároveň však musí byť natoľko pozorná, aby nedovolila vojsť rozptyľujúcim myšlienkam, či túžbam. Keď dokážeme myseľ ukľudniť a stíšiť, ucítime, ako v našom vnútri svitá nové stvorenie. Ak je myseľ prázdna a kľudná a z celej našej bytosti sa stane prázdna nádoba, naša vnútorná bytosť môže pozvať nekonečný mier, svetlo a blaženosť, aby do tejto nádoby vstúpili a naplnili ju. To je meditácia.

Pokiaľ si myslíme, že sme to my, kto sa snaží meditovať, tak sa meditácia zdá komplikovaná. Skutočnú meditáciu nevykonávame my. Vykonáva ju náš vnútorný pilot, Najvyšší, ktorý stále medituje v nás a prostredníctvom nás. My sme iba plavidlo a Jeho nechávame, aby nás naplnil celým svojim vedomím.

Začíname so svojim osobným úsilím, ale akonáhle ideme hlbšie vidíme, že to nie je naše úsilie, ktoré nám dovoľuje vstúpiť do meditácie. Je to Najvyšší, ktorý medituje v nás a skrz nás, s našim vedomým vnímaním a súhlasom. Každá ľudská duša má svoj spôsob meditácie.

Ako meditovať? Sadnite si do tureckého sedu, s vystretou chrbticou. Zatvorte oči a trikrát sa pomaly a zhlboka nadýchnite. Zamerajte svoju pozornosť a dych. Snažte sa dýchať pomaly a pokojne. Začnite rátať. Jedna pri nádychu, dva pri výdychu. Ak je to možné, urobte krátku prestávku medzi jednotlivými nádychmi a výdychmi. Ale ak vám to spôsobuje ťažkosti, nerobte to. Pri meditácii nikdy nerobte nič, čo pre vás nie je príjemné. Robte toto cvičenie aspoň 5 minút. Neexistuje univerzálna meditácia. Každý z nás je iný a každému z nás vyhovuje iná meditácia. Ale na začiatok vyskúšajte túto meditáciu vedomého dýchania.

https://www.youtube.com/watch?v=UgOnb35jBlw

Meditácia


Prečo meditovať


Prvé kroky


Inšpirácia


Zopár rád


Praktická príručka


Otázky a odpovede

Bezplatné kurzy meditácie

Zistite viac

ZDIEĽAŤ