Každý z nás môže ovplyvniť svetový mier

Môže človek, žijúci na Slovensku alebo kdekoľvek na svete, pomôcť dosiahnuť svetový mier? Možno sa niekomu otázka svetového mieru zdá patetická. Každý o tom hovorí, obzvlášť svetoví lídri, ale robí sa pravý opak. Pre niekoho iného je zase svetový mier také klišé, o ktorom rozprávajú dievčatá na súťažiach krásy. No skúsme sa na túto tému pozrieť hlbšie. Možno sa nám podarí zistiť, že svetový mier je predsa len nanajvýš aktuálna otázka.

Môže sa zdať, že úlohy, ktoré denodenne riešime, sú zanedbateľné v porovnaní so svetovými problémami a konfliktami. Ako ale vznikajú tie svetové problémy a konflikty? Vytvárajú ich ľudia. Ľudia, ktorí tiež musia riešiť svoje denodenné úlohy. Ľudia, ktorí rovnako ako my pociťujú stres, napätie, strach, či žiarlivosť. Ľudia, ktorí musia bojovať so svojimi myšlienkami. Rozdiel je v tom, že oni sa podieľajú aj na svetovom dianí. Rozhodujú o vojne, o mieri, o ľudských životoch.

Ak chceme vytvoriť trvalý svetový mier, ktorý presahuje ďaleko za vyjednávanie prímeria a zmlúv, potrebujeme mať najprv pokoj vo svojich vlastných mysliach a srdciach.

„V dnešnom svete nie je mier, pretože chýba v mysliach ľudí.“

– – U Thant, generálny tajomník OSN v rokoch 1961 – 1971 – –

Predstavme si, ako by sme sa správali a konali navonok, keby sme vo vnútri seba mali mier, lásku, pokoj a pocit jednoty so všetkým na tomto svete. Skúsenosti, ktoré máme ako individuálne bytosti, môžeme paralelne pozorovať v celosvetovom meradle. Ak pociťujeme vnútornú nevraživosť voči svojmu susedovi či kolegovi v práci, a to aj napriek tomu, že sme si navonok podali ruky a povedali, že je všetko v poriadku, tak sa táto nevraživosť nejako prejaví, napríklad v podobe konfliktov. Mier medzi ľuďmi a mier medzi národmi navonok nemôže pretrvať, pokiaľ tento mier nepociťuje a necení si ho každý jednotlivec vo vnútri samého seba.

Meditácia na duchovné srdce je priamym prostriedkom k tomu, ako dosiahnuť mier vo vnútri seba. Keď v sebe vďaka meditácii objavíme kvality bezpodmienečnej lásky, súcitu, odpustenia a jednoty a budeme ich neustále živiť, môžeme pocítiť silné spojenie s druhými ľuďmi. Môžeme si vyvinúť silnú intuíciu a pohľad na riešenie konfliktov.

Všetko čo si predstavujeme, plánujeme, vytvárame, prajeme si a ponúkame svetu rastie, kvitne a prejavuje sa v našom stave vedomia. Ak máme pocit hlbokého vnútorného pokoja, prejaví sa to v našich vonkajších činoch a ľudia, s ktorými prídeme do kontaktu, budú pociťovať túto vznešenú harmóniu.

„Keď meditoval na svetlo,
vo vnútri svetla videl mier.
Keď meditoval na mier,
vo vnútri mieru videl
oslobodenie sveta.“

– – Sri Chinmoy, Dvadsaťsedem tisíc rastlín ašpirácie, časť 8, Agni Press, 1983 – –

Sú to skutočne naše vlastné inšpiratívne meditácie na božský mier, ktoré šíria ašpiráciu, vnútorný plač po mieri, z človeka na človeka. Toto šírenie vnútorného mieru je riešením pre celosvetový mier.

Dnes ešte nenastal čas, aby sme niečo takéto dokázali na celom svete. Dnes ešte nedokážeme dosiahnuť trvalý vnútorný mier ani v sebe. Ale zajtra, o týždeň, o rok, či v ďalšej inkarnácii, tento mier určite dosiahneme. Nech už je teraz náš postoj akýkoľvek – možno si hovoríte, že tu píšem úplné nezmysly, možno sa smejete mojej naivite a považujete ma za blázna. Nevadí. Je to v poriadku, má to tak byť. Prosím vás však o to, aby ste skúsili meditovať. Oddýchnite si od neustáleho prílevu myšlienok a nechajte svetlo, mier, blaženosť vstúpiť do vášho vnútra.

V roku 1993 sa uskutočnila vo Washingtone v Spojených štátoch kontrolovaná vedecká štúdia pod názvom „TM Crime Prevention“ (prevencia kriminality prostredníctvom transcendentálnej meditácie), ktorá mala za úlohu zistiť, či môže meditácia pomôcť znížiť kriminalitu v meste. Štúdia trvala takmer dva mesiace, od 7. júna do 3. júla 1993. Zúčastnilo sa na nej od 800 do 4000 meditujúcich, praktikujúcich transcendentálnu meditáciu. Všetci účastníci prešli kurzom transcendentálnej meditácie.

Výsledky štúdie potvrdili, že počas trvania projektu, násilná kriminalita klesla o 23,3%. Šéf tamojšej polície sa vyjadril, že jediná vec, ktorá môže znížiť kriminalitu o 20% je 50 centimetrov snehu v meste. Už po týždni od štartu meditácií, násilná kriminalita začala klesať. Po ich skončení opäť narastala.

V rámci aktivít Sri Chinmoy centra v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku, ponúkame bezplatné kurzy meditácie, na ktorých ľudí učíme, ako dosiahnuť vnútorný mier. Slovensko je aj krajinou, ktorá každý druhý rok hosťuje bežecké podujatie s názvom Peace Run. Myšlienkou tohto svetového behu je šíriť jednotu prostredníctvom horiacej pochodne, ktorá putuje z kontinentu na kontinent, z krajiny do krajiny, z mesta do mesta, z ruky do ruky, zo srdca do srdca. Viac o tomto podujatí sa dozviete na stránke Peace Run.

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.