Hudba ako forma meditácie: Objavte jej výhody

Hudba má neuveriteľnú silu pozdvihnúť nášho ducha, spojiť nás s inými ľudskými bytosťami a dokonca liečiť telo. Súčasní milovníci hudby počúvajú všetko od indickej rágy až po new-age hudbu. Dokonca rastie trend kombinovania meditácie s hudbou ako spôsobu navodenia meditačného stavu.

Každý, kto sa pokúšal meditovať vie, že to nie je vždy jednoduché. Existuje veľa dôvodov, prečo sa meditácia môže zdať náročná: stres, úzkosť, životná situácia, a zoznam by mohol pokračovať. Niekedy je na meditácii najťažšie práve začať! Takže ak nám hudba môže pomôcť meditovať, beriem ju všetkými desiatimi.

Či už s meditáciou len začínate alebo ju praktizujete už nejaký čas, používanie hudby ako formy meditácie má mnoho výhod. V tomto článku sa budeme zaoberať spôsobmi, ako možno hudbu použiť ako formu meditácie, ako môže pozitívne ovplyvniť náš život a aký typ hudby je na dosiahnutie týchto výsledkov najlepší.

Prečo Tak Veľmi Milujeme Hudbu

Rozmýšľal som nad tým, ako najlepšie opísať, prečo má hudba v našich životoch také nezastupiteľné miesto. A potom som našiel článok, v ktorom sa píše: „Hudbu tak veľmi milujeme preto, že môžeme zabudnúť na svoje problémy a jednoducho BYŤ. Ponorení do zvuku a zbavení bežnej životnej úzkosti vnímame náš svet zo stavu prítomného plynutia.“ Tieto slová dokonale vystihujú to, či cítim k hube. Myslíte si to isté?

Americko-maďarský psychológ Mihaly Csikszentmihályi opísal toto plynutie (flow) v rozhovore pre časopis Wired v roku 1996 ako „úplné zapojenie sa do činnosti pre ňu samotnú, kedy odpadá naše ego, čas letí a každá činnosť, pohyb a myšlienka nevyhnutne nadväzuje na predchádzajúcu. Celá vaša bytosť je zapojená a vy maximálne využívate svoje schopnosti.“

Hudba ako Forma Meditácie

Budhizmus aj hinduizmus pracujú so stavom meditácie, nazývaným „jhana“ (čítaj džhána), ktorý označuje vysokú úroveň koncentrácie. „Jhana“ označuje stav, v ktorom myseľ spočíva bez pohybu na jednom objekte. Päť prekážok, v podobe zmyselnej túžby, nenávisti, nepokoja a výčitiek svedomia, strnulosti a ochabnutosti, pochybnosti, je dočasne potlačených.

To znamená, že „jhana“ spĺňa kritéria pre stav prúdenia – flow, ako ho opísal Csikszentmihályi a počúvanie alebo hranie hudby toto prúdenie vytvára. Ako nám už po stáročia hovoria veľkí duchovní Majstri, dvere k šťastiu môžeme odomknúť, keď sa dokážeme zbaviť pocitu vlastného ja a s ním spojenej úzkosti.

Hudba môže byť nástrojom na začatie meditačnej praxe. Je to univerzálny jazyk, s ktorým sa môže stotožniť každý. Začlenenie hudby (počúvania, spevu alebo hrania na hudobný nástroj) do našej každodennej meditačnej praxe znamená použitie jedného mocného nástroja na upokojenie našej mysle bez vedomého úsilia a ľahší vstup do meditačného stavu.

Dievčenská hudobná skupina Agnikana’s Group

 

Majme ale na pamäti, že nie všetky druhy hudby sú vhodné na meditačnú prax. Všetko závisí od nás a našich pocitov z hudby. Ak hudba znižuje naše vedomie v zmysle zlých pocitov, zlých spomienok, smútku alebo iných „nebožských“ vlastností, potom táto hudba nie je duchovnou hudbou. Vždy by sme mali počúvať hudbu, ktorá pozdvihuje naše vedomie, ktorá nás robí šťastnými, nadšenými, motivovanými. Keď totiž máme pozitívne pocity, niečo v nás nám otvára dvere k nášmu vyššiemu ja a my tak môžeme zažiť svoju skutočnú podstatu.

Čo Hovorí Duchovný Majster o Hudbe

Sri Chinmoy (1931 – 2007) považoval hudbu za univerzálny jazyk srdca, ktorý rúca bariéry rasy, jazyka i kultúry. „Prostredníctvom hudby“ povedal, „možno v okamihu dosiahnuť univerzálny pocit jednoty.“

Hudba je vnútorný alebo univerzálny jazyk Boha. Nehovorím po francúzsky, nemecky ani taliansky, ale ak sa hrá hudba z niektorej z týchto krajín, okamžite sa srdce tej hudby dostane do môjho srdca alebo moje srdce vstúpi do hudby. Vtedy nie je potrebná žiadna vonkajšia komunikácia, stačí vnútorné spoločenstvo srdca.

Meditáciu a hudbu, oduševnenú hudbu, hudbu, ktorá rozvíja a povznáša naše ctižiadostivé vedomie, nemožno oddeliť. Nemôžeme meditovať dvadsaťštyri hodín, môžeme meditovať možno dve hodiny denne. Keď však počúvame alebo hráme oduševnenú hudbu, okamžite sa prenesieme do vyššej sféry vedomia. Keď hráme oduševnenú hudbu, dostávame sa vysoko, vyššie, najvyššie.

„Nesnažme sa pochopiť hudbu svojou mysľou.
Nesnažme sa ju ani cítiť srdcom.
Jednoducho a spontánne dovoľme hudbe – vtáčikovi,
aby lietal na oblohe nášho srdca.“

  • Sri Chinmoy

Ako Zistíme, či sú Hudba a Hudobník Duchovní?

To, či hudobník ašpiruje alebo nie, do toho nám nič nie je. Je to vec Najvyššieho. Niekto sa môže javiť ako duchovný, ale ak jeho hudba znižuje naše vedomie, potom nehrá duchovnú hudbu. Keď počúvame hudbu, ktorá pozdvihuje naše vedomie, potom vieme, že je to duchovná hudba. Niekedy hudobník  ašpiruje a zároveň hrá duchovnú hudbu. Vtedy máme veľké šťastie, pretože získavame inšpiráciu z hudby aj z hudobníka.

Akým Spôsobom Ovplyvňuje Hudba Naše Vedomie?

Naše vedomie je ako kniha. Keď budeme hrať inšpirujúcu, povznášajúcu hudbu, budeme schopní zapísať do knihy niečo významného. Ak hráme nebožskú hudbu, zapíšeme niečo nebožské. V okamihu, keď zapíšeme niečo negatívne postrehneme, že kvalita knihy utrpí. Keď však napíšeme pozitívne veci, uvidíme a pocítime, že kvalita knihy sa výrazne zvýšila.

Môžu Nás Niektoré Druhy Hudby Rozrušiť a Zmeniť Náš Duchovný Stav?

Niektorá hudba je pre naše vnútro skutočne deštruktívna. Táto hudba pochádza z hrubého fyzického alebo nižšieho vitálna. Na duchovného človeka táto hudba okamžite zapôsobí. Oduševnená a duchovná hudba nám však skutočne pomáha. Živí náš vnútorný život. Hudba má obrovskú silu. Oheň nás môže buď spáliť alebo vďaka nemu môžeme variť a robiť mnoho iných dobrých vecí. Rovnako je to aj s hudbou. Božská hudba okamžite pozdvihuje naše vedomie. Nebožská hudba naše vedomie okamžite znižuje a snaží sa zničiť naše úprimné vnútorné volanie po lepšom duchovnom živote. Nebožská hudba sa snaží prebudiť naše nižšie vitálne vedomie a vrhnúť nás do sveta vzrušenia.

Ak rozumiete anglickému jazyku, pozrite nasledujúce video, v ktorom Arthada rozpráva o duchovnej a meditačnej hudbe

Výhody Hudby

Hudba nám môže pomôcť v mnohých oblastiach, vrátane:

  • lepšieho sústredenia a koncentrácie
  • znížení hladiny stresu, menej úzkosti a depresie
  • zvýšení citlivosti pre harmóniu a rovnováhu vo svete okolo nás
  • stimulovaní pocitu vnútorného pokoja, sebauvedomenia a mieru

Sústredenie a koncentrácia

Aby sme porozumeli hudobnej skladbe, musíme sledovať každý takt, slovo alebo notu v reálnom čase. Táto činnosť pomáha našej mysli sústrediť sa na jednu vec, sústrediť sa na hudbu. Tak chutí prítomnosť.

Zníženie stresu a úzkosti

Hudba je účinný spôsob, ako znížiť stres a úzkosť, najmä v kombinácii s meditáciou. Keď svoju pozornosť sústredíme na hudbu, je menej pravdepodobné, že nás budú rozptyľovať myšlienky, ktoré spôsobujú stres. Čím viac budeme túto techniku praktizovať, tým lepšie spoznáme stav svojej mysle a budeme môcť ľahšie znižovať stres a úzkosť.

Zvýšenie kreativity a sebavedomia

Keď používame hudbu na meditáciu, máme otvorenú a uvoľnenú myseľ, vďaka čomu sme kreatívnejší a lepšie si uvedomujeme kto sme a čo v živote chceme. Keď sme v uvoľnenom stave, je oveľa ľahšie byť v súlade so svojou intuíciou a vnútorným volaním. To sa nám môže hodiť, keď máme problém s rozhodovaním alebo keď potrebujeme nájsť tvorivú iskru.

Pocit jednoty s ostatnými

Boli ste niekedy na bežnom koncerte na vypredanom štadióne? Keď sa štadión mení a plynie ako vlna v oceáne vibrácií, jedinečnosť každého človeka sa stráca v seizmickej jednote, ktorá v tej chvíli presahuje fyzické hranice. Zážitok je euforický a nádherný, tým viac, ak je publikum počas koncertu harmonickejšie a integrovanejšie.

Teraz trochu vedecky

Ľudia trávia veľa času premýšľaním o minulosti alebo budúcnosti, a akosi zabúdajú na prítomnosť. Dochádza k tomu vtedy, keď sa aktivuje „predvolený režim siete“, čo je mozgová časť zložená z mediálnej prefrontálnej kôry, zadnej cingulárnej kôry a angulárneho gyrusu. (Odpustite mi tie odborné názvy, priznám sa sám im nerozumiem, ale pre úplnosť informácie je dobré ich spomenúť.)

source: https://mind.help/topic/default-mode-network/

„Predvolený režim siete“ je typický tým, že je aktívny vtedy, keď sa človek nesústredí na vonkajší svet, ale mozog je v bdelom stave, napríklad počas denného snívania, či takzvanej blúdivej mysle, alebo ak človek myslí na iných, premýšľa o sebe, spomína na minulosť alebo plánuje budúcnosť.

Náš mozog je v podstate väčšinu dňa v aktívnom režime. Výsledkom sú najčastejšie myšlienky úzkosti a napätia, starostí, smútku, stresu, tak čo by sme s tým mali urobiť? Povedal by som, urobme si z toho svoju výhodu! Prinúťme našu myseľ, aby prestala blúdiť a sústredila sa na prítomný okamih. Hudba a meditácia sú na to ideálnymi nástrojmi. Hoci to bude iba na pár minút denne, stojí to za ten pocit pokoja, vyrovnanosti, kľudu, harmónie.

Blúdivá Myseľ je Nešťastná Myseľ

Podľa štúdie psychológa Daniela T. Gilberta z Harvardu, publikovanej v roku 2010, je blúdenie mysle často spojené so zármutkom.

Podľa inej štúdie je náš „predvolený režim siete“ aktívny aj pri počúvaní hudby, takže by sme mali byť v režime blúdenia mysľou, ktorý je ihriskom pre negatívne myšlienky, avšak má úplne opačný emocionálny vplyv. Keď sa venujeme hudbe, ktorú máme radi, naša myseľ sa sústredí na hudbu namiesto toho, aby sa zaoberala každodennými problémami, minulosťou alebo budúcnosť. Sme vtiahnutí do hudby, aspoň na dobu trvania skladby, či koncertu.

Zdroj: https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2017.00025

Objavte Svoj Vlastný Hlas a Cestu

Prostredníctvom meditácie a hudby môžeme objaviť hlbšie pochopenie toho, kým sme a aký je náš jedinečný životný cieľ. Môžeme pochopiť svoj vlastný hlas a to, akou cestou sa máme v živote vydať. Pomôže nám to vyčistiť myseľ od zmätku a naša cesta sa stane jasnejšou a istejšou.

Záver

Hudba je mocný nástroj, môže nám v živote pomôcť dosiahnuť mnoho pozitívnych vecí. Môže nám tiež pomôcť pri meditačnej praxi, kedy si vybudujeme silnejšie spojenie so svojim vnútrom. Čím viac budeme meditáciu praktizovať, tým silnejšie bude naše spojenie so sebou samým a tým viac pozitívnych zmien budeme pociťovať.

Ako povedal môj duchovný učiteľ Sri Chinmoy, hudba a meditácia patria k sebe. Nemožno ich oddeliť. Pomocou hudby môžeme vytvoriť správne prostredie na meditáciu. Sústredenú, koncentrovanú myseľ, ktorá nie je rozptýlená vonkajšími okolnosťami.

Našim cieľom je dosiahnuť silnú a prospešnú zmenu v našom duševnom stave. Pre mnohých ľudí je hudba spoľahlivým zdrojom transformačných zážitkov a priťahuje nás z rovnakých dôvodov ako meditácia. Hudba aj meditácia nám umožňujú bohatšie a plnšie prežívať naše emócie, pretože ukončujú náš neustály a často nepriaznivý mentálny rozhovor  a dávajú nám možnosť plnšie a cieľavedomejšie žiť v prítomnom okamihu. To všetko má rozhodujúci význam pre vnútorné šťastie a zdravie.

Niekoľko zdrojov na meditačnú hudbu v podaní členov našich meditačných centier

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.