Duša

Duša, ktorá predstavuje Boha, je hlboko vnútri nás; je súčasťou Ja. Prostredníctvom duše vstupujeme do svojej všadeprítomnej božskosti. Keď používame termín "duša", mienime tým iskru Ja, vševedúceho a Všemohúceho. Duša sa nikdy…

0 komentárov

Meditácia na srdce

Aký je rozdiel medzi myslením a meditáciou, alebo je to to isté? Sri Chinmoy: Myslenie a meditácia sú úplne odlišné veci - úplne, radikálne odlišné veci. Myslenie a meditácia sú…

0 komentárov

Pápež požehnal pochodeň Mierového behu

Vatikán - pápež František počas svojej návštevy na Svätopeterskom námestí prijal účastníkov mierového behu, ktorý je známy pod názov Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. Pri tejto príležitosti zodvihol a požehnal…

0 komentárov

Historické zábery

Vzácne historické zábery z roku 1975, ktoré nám ukazujú slávnostný pochod a koncert, ktorý sa konal pri príležitosti 10.000 namaľovaných Jharna-Kala malieb. Jharna-Kala odráža spontánnu fontánu tvorivosti, ktorú autor prežíva v meditácii…

0 komentárov

Aprílové slávnosti

13. apríla 1964 prišiel Sri Chinmoy, vo veku 32 rokov, do New Yorku z Indie. Sri Chinmoy prišiel na Západ, aby slúžil ľuďom a hľadajúcim, ktorí sa zaujímajú o meditáciu…

0 komentárov

Šport a meditácia

Šport ukrýva tajomstvo. Môže sa stať bránou k nášmu netušenému vnútornému potenciálu. Meditácia je dobrodružná cesta k nášmu neobmedzenému zdroju. So sústredenou mysľou, vyrovnanými emóciami a správnym postojom sa intenzita,…

0 komentárov

Pieseň Habo Ami Atmabhola

Habo ami atmabhola. Param Shiber mato. Like the supreme Lord Shiva, I shall remain in the self-forgetfulness-trance. Túto mantru zložil Sri Chinmoy 1. apríla 1986. Patrí medzi základné piesne duchovnej…

0 komentárov

Meditačné techniky

Každý, kto sa rozhodne venovať umeniu meditácie, sa na začiatku svojej cesty stretáva s otázkou ako meditovať. Akú techniku k tomu využiť? Je dobré si preto objasniť, že technika a…

0 komentárov