Duša

Duša, ktorá predstavuje Boha, je hlboko vnútri nás; je súčasťou Ja. Prostredníctvom duše vstupujeme do svojej všadeprítomnej božskosti. Keď používame termín "duša", mienime tým iskru Ja, vševedúceho a Všemohúceho. Duša sa nikdy…

0 komentárov

Meditácia na srdce

Aký je rozdiel medzi myslením a meditáciou, alebo je to to isté? Sri Chinmoy: Myslenie a meditácia sú úplne odlišné veci - úplne, radikálne odlišné veci. Myslenie a meditácia sú…

0 komentárov

Čo je jóga?

Hovoríš, že učíš jógu. Mohol by si prosím vysvetliť, čo je to jóga? Sri Chinmoy na túto otázku odpovedá: Jóga znamená jednotu, vedomú jednotu človeka s Bohom. Jóga je duchovná veda,…

0 komentárov

Ako správne meditovať?

Každý z nás prechádza určitým vývojom. Vnútorným aj vonkajším. Ak rozmýšľate nad meditáciou, niečo vo vás dozrelo do takého štádia, že vonkajší život a vonkajšie okolnosti už nemôžu uspokojiť váš „hlad“, vašu…

0 komentárov

Byť či nebyť vegetarián?

Je nevyhnutné, aby som bol vegetariánom, ak chcem viesť duchovný život? Vegetariánska strava zohráva v duchovnom živote svoju úlohu. Čistota je pre ašpirujúceho človeka nanajvýš dôležitá. Túto čistotu si musíme vytvoriť…

0 komentárov